Release ny film: Notting Hill 2

Home / Portfolio Item / Release ny film: Notting Hill 2

Projekttyp: Skoluppgift
Datum: 16-03-23
Tänkt målgrupp: Primärt män och kvinnor som var i 20-30 åldern när filmen Notting Hill kom då dessa personer kan va intresserade av en uppföljare som detta är. Filmen är dock en klassisker så sekundärt är målgruppen män och kvinnor över 15 år.

Uppgiften var att skapa en affisch, annons och en vepa för en uppföljare till filmen Notting Hill. I uppgiften ingick också att använda sig av bilder som inte var på skådespelarna i filmen – vilket var lite av en utmaning. En detalj i filmen som jag la märke till var en bänk i en park, med en text inristad i ryggstödet, där de två förälskade promenerade, det var i samma scen som bänken visade sig som båda karaktärerna insåg att de hade känslor för varandra och jag tyckte denna bänk blev symbolen för deras kärlek. Jag valde därför en bild som symboliserade den delen i filmen. Ljuset i bilden är också viktig, jag tycker att ljuset i den här bilden förmedlar rätt känsla – kärlek.

En stor del av uppgiften var även att inte använda sig av ett redan existerande typsnitt utan att skapa bokstäverna för hand. Jag ville skapa en antikva, en kalligrafi-liknande stil. Det tyckte jag kändes passande då Hugh Grant i filmen har en liten bokaffär. Den första filmen är även lite äldre och kalligrafi var något som användes mer förr i tiden och något jag förknippar med tidig typografi. Jag ville även skapa ett typsnitt som man kände var lite liknande det typsnittet som är på den första filmen, för att åskådaren verkligen ska se att dessa filmer hör ihop. Därför kom jag fram till det som nu finns på mina trycksaker.

 

poster-skiss2