Crossfit Lifebox

Home / Portfolio Item / Crossfit Lifebox

Projekttyp: Skoluppgift, men jobbade mot en verklig kund. Kunden var med under hela projektet. Grupparbete tillsammans med två klasskamrater.
Datum: 14-02-09
Tänkt målgrupp: Befintliga kunder är primär målgrupp. Denna målgrupp är varierande i ålder, kön, yrke, utbildning och träningsbakgrund. Målgruppen är köpstark och positivt inställd till varumärket och företaget.  Sekundär målgrupp är män och kvinnor över 18 år i Karlstad med närområde som har ögonen öppna för nya träningsmetoder.

Under kursen projekt och produktion hade vi en uppgift där vi jobbade i skarpt läge mot en verklig kund. Jag arbetade tillsammans med två klasskamrater och vår kund var Crossfit Lifebox. Vi skapade en folder där tanken var att man informera om de grundläggande crossfitövningarna.

 

IMG_8179

Crossfit_lifebox_folder_1sid

Utsidan av foldern när den är utvikt.

Crossfit_lifebox_folder_2sid

Insidan av foldern när den är utvecklad.