Crossfit Lifebox

Crossfit Lifebox

Projekttyp: Skoluppgift, men jobbade mot en verklig kund. Kunden var med under hela projektet. Grupparbete tillsammans med två klasskamrater. Datum: 14-02-09 Tänkt målgrupp: Befintliga kunder är primär målgrupp. Denna målgrupp är varierande i ålder, kön, yrke, utbildning och träningsbakgrund. Målgruppen är köpstark och positivt inställd till varumärket och företaget.  Sekundär målgrupp är män och kvinnor över 18 år i Karlstad med närområde som har ögonen öppna för nya träningsmetoder. Under kursen projekt och produktion hade vi en uppgift där vi jobbade i skarpt läge mot en verklig kund. Jag arbetade tillsammans med två klasskamrater och vår kund var Crossfit Lifebox. Vi skapade en folder där tanken var att man informera om de grundläggande crossfitövningarna.   Utsidan av foldern när den är utvikt. Insidan av foldern när den är utvecklad.
Read More
Kvinnor

Kvinnor

Projekttyp: Fritidsprojekt, från webbtutorial Datum: 25-11-10 Det här är en illustration som jag skapat i Photoshop med hjälp av olika storlekar, tryck och färg på penslar. Svartvit. En annan version.  
Read More